Jutzi
Kabat
Kahler
Charles b. 26 Mar 1870, d. 29 Jun 1944
Frank Charles b. 3 Apr 1910, d. 31 Jan 1969
Gladys Elvyra b. 23 Nov 1905, d. 16 Aug 1992
John b. 1838