Paulk
Paulsen
Pawlish
Paxton
Peace
John b. 1820
Sara Jane b. 20 Dec 1846, d. 17 Feb 1916