Williams (cont.)
Sarah b. c 1753
Sarah b. c 1840
Sarah Elizabeth b. 22 Jan 1890, d. 16 Sep 1941
Susan b. 1864
Susannah b. c 1770, d. c 1805
Thomas b. c 1740
Thomas Pool b. c 1750
Willie Adelia (Billie) b. 25 Dec 1861, d. 23 Jun 1910